left
right
Dorosłych
-
+
Wiek 3-5 dziecko
-
+
Wiek 6-11 dziecko
-
+
Zamknij
Wybierz

Kontakt

Przyjazd

kalendarz

Wyjazd

kalendarz

Willa DREWNIANA RÓŻA

58-573 Piechowice - Michałowice

 +48 75 76 121 56
 rezerwacja@drewnianaroza.pl
Luna Piotr Grodzki 
NIP: 7162453445
REGON: 021185180

szyszka
Unia Europejska LEADER Duch Gór Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu rozwiniecie działalności, wzrost dochodów z prowadzonej działalności oraz stworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywany wyniki operacji: Stworzenie nowatorskiej oferty wypoczynkowej przy Willi Drewniana Róża , nowych miejsc pracy, dalsze rozwijanie przedsięwzięcia i osiągnięcie maksymalnych wyników w sprzedaży.

Zaplanuj Pobyt

Zobacz jak dojechać

Przewodnik po okolicy